kulturalis

Küldetésnyilatkozatunk

A tiszaújvárosi Hamvas Béla Városi Könyvtár - mint helyi és KSZR feladatokat is ellátó nyilvános könyvtár - feladata, hogy az állampolgárok számára lehetővé tegye a hazai és nemzetközi információkhoz és tudásanyaghoz való szabad hozzáférést. Könyvtárunknak az a küldetése, hogy működését, szolgáltatási struktúráját és fejlesztését a valós igényekhez alakítsa. Könyvtárunk küldetését folyamatosan korszerűsített dokumentumbázisával, infokommunikációs technológiai felszereltségével, használóközpontú szolgáltatatásaival, könyvtárosai szakmai felkészültségével teljesíti.

Célkitűzéseink:

 • A könyvtárhasználók mindenkori igényeinek megfelelő minőségi szolgáltatások biztosítása, melynek egy része a könyvtári épülettől és a nyitvatartási időtől függetlenül, on-line is működtethető
 • Az oktatás és az egész életen át tartó tanulás támogatása
 • A gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag közvetítése
 • Közérdekű információkkal az állampolgárok tájékozódásának segítése
 • Az olvasáskultúra fejlesztése, kiemelten a gyermekek, fiatalok olvasóvá nevelése, programok szervezése szabadidejük hasznos eltöltéséhez; összefogva a pedagógusokkal és a családokkal
 • A település kulturális értékeinek, történetének kutatása, bemutatása
 • Együttműködés más könyvtárakkal a kultúra és az irodalom terjesztésére
 • Változatos, színvonalas programok szervezésével a közösségi tér funkció erősítése
 • A városban és a kistérségben dolgozó könyvtárosok képzése, továbbképzése
 • A fenntartó által rendelkezésre bocsátott erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, saját erőforrásaink optimális kihasználása
 • A nyilvánosság folyamatos bevonása tevékenységünkbe
faec
 
insta
tujv UJ logo central feher