kulturalis

Felnőttkönyvtár

Gyermekkönyvtár

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Tiszaparti Fiókkönyvtár

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésében való részvétel Tiszaújváros vonzáskörzetébe tartozó kistelepüléseken.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (továbbiakban: KSZR) működtetése érdekében 
települések önkormányzataival kötötte meg a feladatellátáshoz szükséges megállapodásokat.
 
A Hamvas Béla Városi Könyvtár a megyei könyvtárral kötött megállapodás alapján 13 településen segíti a KSZR működését.
 
A dokumentumszolgáltatás keretében:
  • rendszeresen igényfelmérést végzünk,
  • hetente a Könyvtárellátó újdonságlistájából új dokumentumokat rendelünk, amelyekből letéti állományt helyezünk ki az ellátott településekre,
  • a letétek lelőhelyének frissítését és adminisztrációját a Corvina integrált rendszerben elvégezzük,
  • a települések szolgáltató helyeit ösztönözzük az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak igénybe vételére és a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségének használatára.
A szakmai szolgáltatások területén:
  • A szolgáltató helyek munkatársainak segítséget nyújtunk nyilvános könyvtári állományuknak retrospektív nyilvántartásba vételében, legalább 3000 kötet példányadatai kerülnek így be évente a megyei könyvtár számítógépes adatbázisába.
  • A napi munka során felmerülő szakmai kérdésekben minden esetben segítségükre vagyunk a munkatársaknak. Személyi változás esetén több alkalmas módszertani bevezetéssel segítjük az új könyvtári alkalmazott munkavégzését.
  • Figyelemmel kísérjük a pályázatokat, elkészítésükhöz igény szerint segítséget nyújtunk.
  • Évente két alkalommal szakmai napot tartunk a települési könyvtárak munkatársai számára, illetve bevonjuk őket a megyei és a városi könyvtár által szervezett szakmai programokba.
Az egyéb közösségi szolgáltatás területén:
  • a településeken végzett igényfelmérés alapján 20 órás felhasználói tanfolyamot szervezünk. A tervezett kulturális programokat a települések polgármestereivel és a megyei könyvárral együttműködve valósítjuk meg.
  • Munkánk során együttműködünk a megyei könyvtárral, a települések polgármestereivel, az iskolákkal, óvodákkal és egyéb más partnerekkel. 
 

 

faec
 
insta
tujv UJ logo central feher
teljes nyitás Krónika2