Tematikus ajánlók

"Minden cseppje kincs" - Tematikus ajánló

Gévai Csilla: Nagyon kék könyv 

A Nagyon Kék Könyv a víz témáját járja körbe: állapotát, múltját, jelenét és jövőjét. A szerző vallja, hogy egyetlen ember sem vonhatja ki magát az egyéni felelősség alól, ha a vizek állapotáról és jövőjéről van szó. Talán e könyv néhány fiatal olvasót elindít majd olyan foglalkozások felé, amelyekről eddig talán sokan nem is hallottak.

Ha e könyv hatására páran kedvet kapnak ahhoz, hogy egyszer majd ők legyenek a jövő vízügyi szakemberei, tengerbiológusai, fürdőorvosai, hidromérnökei, a szerző már elérte célját, hisz a jövőben egy- re több gondolkodó, kreatív elmére lesz szükség ezeken a szakterületeken is. Ezt a könyvet elolvasva talán még Greta Thunberg és az óceántisztító Boyan Slat is csettintene.

Raktéri jelzet: 504 G 45 


Vízkonfliktusok 

Napjainkban 1,1 milliárd ember nem jut tiszta ivóvízhez, és ez a szám néhány évtizeden belül hárommilliárdra emelkedhet. A borúlátóbb forgatókönyvek még ennél is messzebbre mennek, ezek szerint 2025-re az emberiség 66%-ának nem lesz elegendő ivóvize. 

A Vízkonfliktusok – Küzdelem egy pohár vízért című tanulmánykötet fókuszában a környezeti szűkösség fogalma áll, kiemelt tekintettel az édesvízhiány és vízszennyezés okozta problémákra, illetve részben a szűkösség következtében kialakuló konfliktusok módjaira, megjelenésük lehetséges földrajzi helyeire (Afrika, Közel-Kelet, Közép-Ázsia, Kína, India, Ausztrália, Egyesült Államok), okaira és a várható következményeire. A mű szerzői főként környezetpolitikával, konfliktus-elemzéssel, gazdaság- és társadalom földrajzi, valamint nemzetközi jogi (elsősorban vízjog) kérdésekkel foglalkozó fiatal kutatók, környezetvédelmi szakemberek.

Raktári jelzet: 504 V 93Vízi környezetünk védelme

Mivel szinte tehetetlenül kell megélnünk, hogyan pusztul ki vizeinkből az értékes halállomány és hogyan sorvadnak el annak hivatott karbantartói, a természetes vízi halászok, hogyan szennyeződnek feltartóztathatatlanul értékes természetes vizeink és azt is, hogyan állnak mindehhez az illetékes hatóságaink, nem lehet zokon venni a szerzőtől, hogy e könyvet nem a hideg szakmai tárgyilagossággal írta és szerkesztette meg. A könyvet inkább minősíthetjük vészkiáltás-sorozatnak, amikor szájbarágósan sokszor ismételve és több oldalról végigpásztázva veszi fűzésre azokat a tényeket, intézkedéseket, melyek vizeink minőségét, alapvető élelmiszerünknek, az ivóvizünknek és vízi környezetünknek a romlását, tönkremenetelét fogják eredményezni. 

Raktári jelzet:  504 W 96


Veszélyben a világunk – A víz

„A természet a mi tágabb otthonunk. Jelen van mindenben: ételünkben, italunkban, lélegzetvételünkben. S mindannyian őrzői lehetünk a természet kincseinek. Rajtad is múlik, hogy bolygónk lakható marad-e nekünk, s az utánunk jövőknek."
„A trópusi dzsungelek, az "esőerdők" több ezer kilométerre vannak tőlünk. Miért befolyásolja mégis az életünket, ha kivágják, felégetik benne a fákat? Mi történik az óceán élővilágával, ha egy megsérült tankhajóból a tengervízbe ömlik a kőolaj? Mi módon veszélyeztetik a mezőgazdaságban használt vegyszerek a madarak és a kisebb állatok fennmaradását?

Ezekre, és ezekhez hasonló kérdésekre adnak választ a Veszélyben a Világunk kötetei az iskoláskorú olvasóknak. A világ minden tájáról vett példákon mutatják meg, milyen kényes egyensúlyt alkot a természet, ember és környezete, és milyen bajok következnek be, ha ez az egyensúly megbomlik. És abban is segít eligazodni, hogy hogyan segíthetünk ezeken a bajokon mi magunk is

Raktári jelzet: 502 P 80 


Folyók, tavak élővilága

Az élet vízben keletkezett, a legősibb élőlények vízben éltek, és sok mai élőlény is vízben kezdi életét, és csak később jön esetleg ki a levegőre. (Te magad is életed első kilenc hónapját magzatvízben töltötted – de hát ez egy másik történet!) Víz nélkül nem lehetséges élet. Élőlények nélkül viszont nemigen tudnánk elképzelni egy természetes vizet, patakot, folyót, tavat. Persze, hiszen olyan sok szép és szórakoztató növényt, állatot láttál nyaralásaid, kirándulásaid, búvárkodásaid során a vízben, vízparton avagy a víz tetején. Ezek külalakja, szervezete, szokásai alkalmazkodtak a vízi életmódhoz, életük csak a szárazföldön általában elképzelhetetlen.

Raktári jelzet: 591 P 69


Mi micsoda – A levegő és a víz 

A földi élet nélkülözhetetlen „elemei" a levegő és a víz. A tudósok már évszázadokkal ezelőtt is vizsgálták az összetevőiket, tulajdonságaikat. Ez a kötet azokról az érdekességekről számol be, amelyeket a legújabb kutatások tártak fel a két anyag lényegéről. Bemutatja azt is, hogy milyen szerepe van a levegőnek és a víznek a természettudomány legkülönfélébb területein, s hogy miként használja ki az ember a technika területén a levegő és a víz erejét.

Raktári jelzet: 502 C 32


Masaru Emoto: A víz igaz hatalma 

Napjainkban a természetes rezgések mellett számos új hatásnak, elektromágneses sugárzásnak vagyunk kitéve. A víz rejtett bölcsességében is szó volt arról, hogy a mobiltelefon, a mikrohullámú sütő, a televízió vagy a számítógép sugárzása összezavarja a víz szerkezetét. Mégsem engedhetjük meg magunknak, hogy egyáltalán ne vegyük igénybe ezeket az eszközöket, vagy lakatlan vidékre vonuljunk a sugárzások elől. Emoto megoldást kínál, hogy milyen módon javíthatunk az ilyen eszközök rezgésén. Mint mindennek a világon, a betegségeknek is sajátos rezgésük van. Ezek megzavarhatják a sejtek rezgését, s ha nem teszünk semmit, a testben problémák lépnek fel. Japán kutatók képesek a hanghullámokat, velük ellentétes hanghullámokkal kioltani – tehát hanggal csendet teremteni –, és éppen ez a hadó-gyógyászat (rezgés-gyógyászat) lényege: a betegség rezgését egy azzal ellentétes rezgéssel semlegesíti. A gyakorlatban ez úgy történik, hogy miután megállapították, milyen jellegű zavar jelentkezett a beteg rezgésében, az említett berendezéssel vízbe másolják a zavart megszüntető információt. Az illetőnek meg kell innia a vizet, így a betegséget semlegesítő rezgés eljut a testet alkotó molekulákhoz, atomokhoz és részecskékhez. Ennél fogva a hadóvíz az atomot alkotó parányi részecskékbe is eljuttatja a hadót, míg a nyugati orvoslásban használt gyógyszerek csupán a tüneteket okozó sejtek szintjéig jutnak. Ez jelenti a nyugati orvostudomány korlátait. A hadó-gyógyászat hatásosságát fényképek is szemléltetik. A könyvben több olyan eset leírásával is találkozhatunk, amely bemutatja, hogy a módszer hogyan segített súlyos betegségben szenvedő embereken, és milyen szerepet játszanak az érzelmek a gyógyulásban, egészségünk és ellenálló képességünk megőrzésében.

Raktári jelzet: 615 E 50


Tudatos vásárlók könyve 

A kötet a Tudatos Vásárlók Egyesülete által kiadott Magazin eddigi számainak cikkeiből készült válogatást tartalmaz. A fogyasztói magatartás társadalmi és környezeti kérdéseit dolgozza fel olvasmányos, könnyed hangvételű, ugyanakkor alapos és tényszerű információkat szolgáltató írásokban, interjúkban. Érdekes háttér információkat vonultat fel az alcímben szereplő témakörökben, ugyanakkor számos gyakorlati tanáccsal is szolgál a fenntartható fejlődést szolgáló, környezetbarát, tudatos vásárlói szokások kialakításához.

Raktári jelzet: 613 T 93


Nyilasi János: A víz 

Földünk felszínén a leggyakoribb és az egyik legfontosabb vegyület, amelyet számos különleges fizikai, kémiai sajátosság jellemez. Jelenléte az élet létrejöttének és fennmaradásának alapfeltétele. A Föld felszínének körülbelül 71 %-át víz borítja. A tengereken, tavakon, folyóvizeken, hómezőkön és jéghegyeken kívül nagy mennyiségben fordul elő a levegőben – vízgőz, vízcseppek, jégkristályok alakjában – és a talajban is. Az egyetlen vegyület, amely a Földön természetes körülmények között mindhárom halmazállapotban megtalálható. Ez pedig elsősorban a földi élet szempontjából rendkívül jelentős. A különböző halmazállapotú természetes vizeket magában foglaló földburokrész a vízöv vagy vízburok – a hidroszéfra –, amely egyrészt a szilárd kéreggel (a litoszférával), másrészt a levegőövvel vagy légkörrel (az atmoszférával) érintkezik. Az egyszerű érintkezés helyett helyesebben inkább keveredést mondani, a vízöv ugyanis hozzávetőleg 10 km magasságig keveredik a légkörrel, és mintegy 5 km mélységig a szilárd kéreggel. Földünk vízkészlete gyakorlatilag állandó, becslések szerint körülbelül 1, 4 milliárd km3. Ennek mintegy 97,3 %-a sós- vagy tengervíz, és csak 2,7 %-a édesvíz. 

Raktári jelzet: 546 N 94Pierre-Marie Valat: A víz 

A víz mindenütt jelen van a természetben: a hóban, az esőben, a forrásban, a folyóban, a tengerben, és még sokkal közelebb is: az otthonodban.

Raktári jelzet: V 23


A magyarországi vadvizek világa

Reprezentatív és a világon is szinte egyedülálló enciklopédia, hazánk azon vizes élőhelyeivel, amelyeknek védelmére még jobban érdemes odafigyelnünk. A fotókkal illusztrált kötet Magyarország összes nemzeti parkján végigkalauzolja az olvasót, miközben megismerhetjük az egyes területek természeti viszonyait és értékeit. 

Raktári jelzet: 502 M 17 (Olvasóterem)

Jo Nesbø: Hóember - könyvajánló első kézből
Minden, ami VÍZ - ONLINE

Kapcsolódó tartalmak

Tiszaújváros - Érezd magad otthon logó

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Cím: 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 37. 
Telefon: 49/548-430
 

Minősitett konyvtar cim

Minősített könyvtár cím

(C) 2023 | TISZAÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR | Készítette: TPMH